Klueëtje, as dejje dit zeetj, zeejje neet oppe ticketsaait vanne Bosuul. Wejje wat det beteîkentj? DEJJE GEÎN TICKETS AAN 'T KAUPE ZEETJ! dus,...