In 2021 opnieuw feest in de Bosuil

Oh nein… èsj echt woar? JAOZEEEEEKER! Vae goan de Bosuul nog es fleenk aafbreake! Nao vul vroage of det vae ‘t asje-asje-asjebleeeeef nog és woeëjje organiseere…. Zeen vae de flauwste neet! 16 jannewari, schrieëft-j ‘t op! Met weem goajjea mej de bosuul ‘n nâw verdeeping geave op 16 jannewari!?