Jeugdpreensewage Rogstaekers

2022-2023

In 2023 hebbe vae de Jeugdpreensewage vanne Rogstaekers mogen maken. Vae zeen in ’t thema ‘ongerwater’ gebleve umdet de jeugdpreens op ‘nne groeëte rog zooj komen. Zeetj heej ’t resultaat.

Foto's