2010 – 2011

‘Ne vleegenier wiltj auch ‘nne voeëgel zeen

‘T jaor 2010, leepe vae met met unne groeete wage! Zonger trekstang mer leefst 8 meater, terwael hae t jaor derveur met tractor en al 6 maeter woor. Un verbaetering! Dit jaor haaije vae t thema: ‘Ne vleegenier wiltj aug unne voegel zeen. Dit thema werdj neet hielemaol good opgepaktj doeer t publiek, mer alsnog waas dit un schoeën jaor! Wieer haaije vae vul plezeer, en haaije vae unne 3e prieês in de groeëte waages!

HOZ-Film 2010 – 2011

Uutslaag

Rogstaekersoptocht
Groeëte waages: 156 punte.

Hoofdstiepels 2010 – 2011