2013-2014

Esj al zoondig?!

Wieër een schoeën seizoen! Nao un top jaor bâwwe, zonder (vur de ieërste kieër..) al te vul stress, hubbe vae unne schoeëne waage nieërgezet! Vul complimenten gekreege um ôs dansje en ôs contact met het publeek, en nog vul mieër! Dit werd beloontj met unne 5e plaats, mer waal unne ieërste priês in Wieërt! Top! Ut motto waas: Esj al zoondig?!

Uutslaag Rogstaekersoptocht

Groeëte waages: 2e prieês: 168 punte

Deilnemers Wieërt

Sander, Sjoerd, Kristel, Bart, Erwin, Sandra K, Marco, Stef, Mitchel, Alain, Amy, Aukje, Wouter, Laury, Jos, Soraya, Mark, Maurice, Remco, Melvin, Diego, Rick, Roel, Bryan, Emy, Robin, Melvin, Robin, Erwin, Bart en Rick

Spoeëkejaegersoptocht

Groëete wages: 1e prieës

Deilnemers Swartbrook

Sander, Sjoerd, Kristel, Bart, Erwin, Sandra B, Sandra K, Marco, Stef, Mitchel, Soraya, Alain, Amy, Remco, Melvin, Laury, Jos, Mark, Diego, Bryan, Erwin, Bart en Rick

Datum
Categorie
Optochte