Sander Steenbakkers Sjêndr   Waat deut dieëze lamlúl verrekis weinig vör unne sikkretaris. Hea hieët geîn enkel benul waat dur in dieës vereinging umgieët, en toch és hea...

Sjoerd Haex Veurzitter   Un verhoal schrieëve oeëver de veurzitter. Dao mojjea neteurlik vörzichtig mej zeen. Ofjeh, dae kin ôs d'r toch neet zoemér uut goeze zónger det...